Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

פריטות במשקל שלושה רבעים

icon-piano

פריטות במשקל שלושה רבעים

שם הקורס: מיני קורס - עוד פריטות ליוקלילי

Video

שיעור 3 - פריטות במשקל שלושה רבעים

בשיעור זה נכיר פריטות שמתאימות לשירים שהם במשקל של שלושה רבעים. על אף שמשקל זה לא מאוד נפוץ (רק בערך ב-5% מהשירים) חשוב להכיר ולתרגל פריטות אלו, כדי להתרגל למשקל.

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור