התיבות

Video

התיבות

בשיעור זה נכיר שני מושגים: "התיבות" - אותם חלקים על גבי החמשה המופרדים בקו ו"המשקל" - אותו סימן שקובע כמה פעמות יכנסו בכל תיבה.

pdf

המשקל

דף להורדה/להדפסה

pdf

התיבות

דף להורדה/להדפסה

pdf

דף עבודה

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגול התיבות

דף להורדה/להדפסה

pdf

המשקל

דף להורדה/להדפסה

pdf

התיבות

דף להורדה/להדפסה

pdf

דף עבודה

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגול התיבות

דף להורדה/להדפסה