פה וסול גבוהים במפתח סול

icon-piano

פה וסול גבוהים במפתח סול

שם הקורס: קורס פסנתר ואורגנית לשומרי מצוות

Video

פה וסול גבוהים במפתח סול

בשיעור זה נכיר את שני הצלילים האחרונים שלנו במפתח סול: פה וסול גבוהים. את שאר הצלילים תוכלו לחשב לבד באמצעות עקרונות כתיבת התווים שלמדנו בשיעורים הקודמים.

pdf

פה וסול גבוהים במפתח סול

דף להורדה/להדפסה

pdf

סביבון

דף להורדה/להדפסה

pdf

יונתן הקטן

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 1

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 2

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 3

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 4

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 5

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 6

דף להורדה/להדפסה

mp4

סביבון

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

יונתן הקטן

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 1

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 2

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 3

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 4

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 5

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 6

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

pdf

קלי אתה

דף להורדה/להדפסה

mp4

קלי אתה

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

סביבון

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

יונתן הקטן

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 1

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 2

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 3

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 4

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 5

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 6

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

קלי אתה

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

pdf

פה וסול גבוהים במפתח סול

דף להורדה/להדפסה

pdf

סביבון

דף להורדה/להדפסה

pdf

יונתן הקטן

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 1

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 2

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 3

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 4

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 5

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 6

דף להורדה/להדפסה

pdf

קלי אתה

דף להורדה/להדפסה