סימני היתק קבועים וסימן הבקר

icon-piano

סימני היתק קבועים וסימן הבקר

שם הקורס: קורס פסנתר ואורגנית לשומרי מצוות

סימני התק קבועים וסימן הבקר

בשיעור זה נכיר את סימן הבקר שמבטל את הדיאזים והבמולים, ונלמד מהם סימני ההיתק הקבועים אשר מופיעים בראש החמשה.

pdf

סימני היתק קבועים

דף להורדה/להדפסה

pdf

דף עבודה

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 1

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 2

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 3

דף להורדה/להדפסה

pdf

נרותיי הזעירים

דף להורדה/להדפסה

mp4

תרגיל 1

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 2

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

נרותיי הזעירים

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

pdf

שבחי ירושלים

דף להורדה/להדפסה

mp4

שבחי ירושלים

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 1

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 2

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

נרותיי הזעירים

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

שבחי ירושלים

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

pdf

סימני היתק קבועים

דף להורדה/להדפסה

pdf

דף עבודה

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 1

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 2

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 3

דף להורדה/להדפסה

pdf

נרותיי הזעירים

דף להורדה/להדפסה

pdf

שבחי ירושלים

דף להורדה/להדפסה