סול ופה נמוכים במפתח פה

icon-piano

סול ופה נמוכים במפתח פה

שם הקורס: קורס פסנתר ואורגנית לשומרי מצוות

Video

סול ופה נמוכים במפתח פה

כמו בשיעור הקודם גם בשיעור זה נכיר את שני הצלילים האחרונים שלנו למפתח פה: סול ופה נמוכים. גם במקרה זה את שאר הצלילים תוכלו לחשב לבד באמצעות עקרונות כתיבת התווים שלמדנו בשיעורים הקודמים.

pdf

פה וסל נמוכים במפתח פה

דף להורדה/להדפסה

pdf

סולם סול מינור ביד שמאל

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 1

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 2

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 3

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 4

דף להורדה/להדפסה

mp4

תרגיל - סולם סול מינור ביד שמאל

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 1

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 2

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 3

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 4

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל - סולם סול מינור ביד שמאל

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 1

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 2

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 3

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל 4

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

pdf

פה וסל נמוכים במפתח פה

דף להורדה/להדפסה

pdf

סולם סול מינור ביד שמאל

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 1

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 2

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 3

דף להורדה/להדפסה

pdf

תרגיל 4

דף להורדה/להדפסה