עקרון כתיבת התווים - חלק ג'

icon-piano

עקרון כתיבת התווים - חלק ג'

שם הקורס: קורס פסנתר ואורגנית לשומרי מצוות

Video

עקרון כתיבת התווים - חלק ג'

בשיעור תיאורטי זה נדגים כיצד כל תו יכול להירשם הן במפתח סול והן במפתח פה, ונבין לראשונה מדוע בוצע הפיצול בין המפתחות מלכתחילה.

pdf

עקרון כתיבת התווים

דף להורדה/להדפסה

pdf

דף עבודה

דף להורדה/להדפסה

pdf

הנה מה טוב ומה נעים

דף להורדה/להדפסה

pdf

באנו חושך לגרש

דף להורדה/להדפסה

pdf

חג פורים

דף להורדה/להדפסה

pdf

חנוכיה לי יש

דף להורדה/להדפסה

mp4

הנה מה טוב ומה נעים

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

באנו חושך לגרש

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

חג פורים

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

חנוכיה לי יש

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

הנה מה טוב ומה נעים

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

באנו חושך לגרש

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

חג פורים

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

חנוכיה לי יש

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

pdf

עקרון כתיבת התווים

דף להורדה/להדפסה

pdf

דף עבודה

דף להורדה/להדפסה

pdf

הנה מה טוב ומה נעים

דף להורדה/להדפסה

pdf

באנו חושך לגרש

דף להורדה/להדפסה

pdf

חג פורים

דף להורדה/להדפסה

pdf

חנוכיה לי יש

דף להורדה/להדפסה