אורחים לחג

שירי סוכות

שירי סוכות - אורחים לחג - לימוד גיטרה למתחילים!

שירי סוכות

שירי סוכות - אורחים לחג - לימוד גיטרה למתחילים!

שם השיר: אורחים לחג icon-more-info

ז'אנר: שירי חגים

רמה: מתקדם

מילים: לוין קיפניס... icon-more-info

לחן: מארק ורשבסק... icon-more-info

icon-guitar

שם השיר: אורחים לחג

ז'אנר: שירי חגים

רמה: מתקדם

מילים: לוין קיפניס

לחן: מארק ורשבסקי