Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

כתר מלוכה

ישי ריבו

ישי ריבו - כתר מלוכה - לימוד גיטרה למתחילים!

שם השיר: כתר מלוכה icon-more-info

ז'אנר: מוסיקה יהו...

רמה: מתקדם

מילים: ישי ריבו icon-more-info

לחן: ישי ריבו icon-more-info

icon-guitar
הלב שלי - ישי ריבו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: הלב שלי

אמן: ישי ריבו

שיר למעלות - מוש בן ארי – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: שיר למעלות

אמן: מוש בן ארי

לשוב הביתה - ישי ריבו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: לשוב הביתה

אמן: ישי ריבו

שלום עליכם - שירי שבת – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: שלום עליכם

אמן: שירי שבת

שם השיר: נחכה לך

אמן: ישי ריבו

תוכו רצוף אהבה - ישי ריבו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: תוכו רצוף אהבה

אמן: ישי ריבו

שמש - חנן בן ארי – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: שמש

אמן: חנן בן ארי

והיא שעמדה - יונתן רזאל – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: והיא שעמדה

אמן: יונתן רזאל

אחת ולתמיד - ישי ריבו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: אחת ולתמיד

אמן: ישי ריבו

אל תעזבי ידיים - עקיבא – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: אל תעזבי ידיים

אמן: עקיבא

ישי ריבו - תוכו רצוף אהבה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: תוכו רצוף אהבה

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - קול דודי – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: קול דודי

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - מקשה אחת זהב – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: מקשה אחת זהב

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - מציל אותי כל יום – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: מציל אותי כל יום

אמן: ישי ריבו

שם השיר: והאמת

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - הנה ימים באים – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: הנה ימים באים

אמן: ישי ריבו

שם השיר: אור כזה

אמן: ישי ריבו

שם השיר: יצחק ורבקה

אמן: ישי ריבו

שם השיר: אור החיים

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - לשוב הביתה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: לשוב הביתה

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - אחת ולתמיד – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: אחת ולתמיד

אמן: ישי ריבו

שם השיר: לים לים

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - נפשי – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: נפשי

אמן: ישי ריבו

שם השיר: הבוקר יעלה

אמן: ישי ריבו

שם השיר: שטח אפור

אמן: ישי ריבו

שם השיר: אדון עולם

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - הלב שלי – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: הלב שלי

אמן: ישי ריבו

שם השיר: Comme les oiseaux

אמן: ישי ריבו

שם השיר: גם כי אלך

אמן: ישי ריבו

שם השיר: כל הזמן

אמן: ישי ריבו

שם השיר: סדר העבודה

אמן: ישי ריבו

שם השיר: אלול תשע"ט

אמן: ישי ריבו

שם השיר: אוחילה

אמן: ישי ריבו

שם השיר: נחכה לך

אמן: ישי ריבו

שם השיר: כבתחילה

אמן: ישי ריבו

ישי ריבו - אל תעזבי ידיים – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: אל תעזבי ידיים

אמן: ישי ריבו

מרגישים שהסתבכתם?
נסו את אחד הקורסים המעולים שלנו.

אייקון של גיטרה

קורס גיטרה למתחילים

קורס הגיטרה למתחילים מיועד למי שמעוניין ללמוד לנגן על גיטרה (קלאסית, אקוסטית או חשמלית) ומתאים גם לאלו שמעולם לא ניגנו בעבר!