Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

יד ימין – היד הפורטת

icon-piano

יד ימין – היד הפורטת

שם הקורס: קורס גיטרה למתחילים

שיעור מספר 2

בשיעור זה נלמד שלוש פריטות בסיסיות שכל נגן גיטרה חייב להכיר. נרחיב על התפקיד של יד ימין, ונלמד איך פורטים עם מפרט (למי שיש) ובלי מפרט (למי שאין). נדבר על ספירה ועל קצב, נלמד את עיקרון התנועה המתמדת (השם מפחיד, אבל זה קלי קלות) ונכיר את שיטת הרישום המקובלת לפריטה על גיטרה.

pdf

סיכום השיעור

דפי סיכום השיעור להדפסה וחזרה

pdf

תרגילי פריטה

דפי עבודה לתרגול הפריטות שלמדנו בשיעור

mp4

תרגיל פריטה 1

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל פריטה 2

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל פריטה 3

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל פריטה 4

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל פריטה 1

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל פריטה 2

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל פריטה 3

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

mp4

תרגיל פריטה 4

סרטון וידאו להדגמת התרגיל

pdf

סיכום השיעור

דפי סיכום השיעור להדפסה וחזרה

pdf

תרגילי פריטה

דפי עבודה לתרגול הפריטות שלמדנו בשיעור