ממשיכים לתרגל!

icon-piano

ממשיכים לתרגל!

שם הקורס: קורס לימוד פיתוח קול חודש4 - שבוע 16 - יום 3

Video

ממשיכים לתרגל!

אמנם אנחנו מתקרבים לסוף הקורס, אבל ממשיכים לדחוף בכל הכוח. עוד יום של אימון ותרגול לפנינו. קדימה צעד!