תרגול השירה במפתח פה גדול

icon-piano

תרגול השירה במפתח פה גדול

שם הקורס: קורס לימוד פיתוח קול חודש4 - שבוע 13 - יום 2

Video

תרגול השירה במפתח פה גדול

ביום תרגול זה נחזור על תרגילים משיעורים קודמים, בנוהל, והפעם גם נוסיף תרגילים שעוזרים לנו לשיר במפתח פה רחב.