תרגול טכניקת הפרפורים

icon-piano

תרגול טכניקת הפרפורים

שם הקורס: קורס לימוד פיתוח קול חודש3 - שבוע 11 - יום 2

Video

תרגול טכניקת הפרפורים

ביום תרגול זה נשלב את התרגילים מכל השיעורים שהיו לנו (וכבר עברנו הרבה) וכמובן נשלב את תרגילי הפרפורים. בואו נתחיל!