Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

אפשרויות מתקדמות

icon-piano

אפשרויות מתקדמות

שם הקורס: מיני קורס - איך משתמשים באורגית

Video

שיעור 5 - אפשרויות מתקדמות

בשיעור זה נלמד על פונקציות משוכללות שיש באורגניות היותר מתקדמות. ניגע בנושאים הבאים ממש על קצה המזלג, כי אפשר לעשות קורסים שלמים על כל אחד מהם... אז הנושאים שנדבר עליהם יהיו: הקלטות וריבוי ערוצים, מיקסינג, עריכת מקצבים, פריסטים קבועים, חיבור מיקרופון וסמפלינג.

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה אשר מסכמים את מה שנלמד בשיעור

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה אשר מסכמים את מה שנלמד בשיעור