הקדמה

הקדמה

בשיעור קצרצר זה נדבר על מה שנלמד בקורס, ומצפה לנו המון! בקורס נדבר על הכניסות והחיבורים השונים של האורגנית, על הפוקנציות הבסיסיות שבה (שכולם חייבים להכיר), על המקצבים האוטומטיים ואיך משתמשים בהם, ולבסוף על קצה המזלג, נדבר על פונקציות מתקדמות שיש באורגניות המשוכללת יותר. בהצלחה לכולם!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור