שיעורי פסנתר וגיטרה של ביני לנדאו

ביני לנדאו
ביני לנדאו

.

אקורדים לשיר שיעורי נגינה
ארמונו של מלך - ביני לנדאו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: ארמונו של מלך

אמן: ביני לנדאו

באתי לפניך - ביני לנדאו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: באתי לפניך

אמן: ביני לנדאו

ייבנה המקדש - ביני לנדאו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: ייבנה המקדש

אמן: ביני לנדאו

כנפי הרוח - ביני לנדאו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: כנפי הרוח

אמן: ביני לנדאו

מסע - ביני לנדאו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: מסע

אמן: ביני לנדאו

משכן - ביני לנדאו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: משכן

אמן: ביני לנדאו

שם השיר: נקומה נא

אמן: ביני לנדאו

קדם - ביני לנדאו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: קדם

אמן: ביני לנדאו

שברי מילים - ביני לנדאו – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: שברי מילים

אמן: ביני לנדאו