שיעורי פסנתר וגיטרה של סטטיק

סטטיק
סטטיק

.

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר
בא לה לרקוד - סטטיק – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

בא לה לרקוד

סטטיק

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר
ברבי - סטטיק – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

ברבי

סטטיק

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר
הכל לטובה - סטטיק – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

הכל לטובה

סטטיק

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
זהב - סטטיק – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

זהב

סטטיק

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר