Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

שיעורי פסנתר וגיטרה של שירי יום הולדת

שירי יום הולדת
שירי יום הולדת

יום הולדת הוא היום והתאריך בשנה בו נולדנו. זהו יום של שמחה וחגיגה עם הקרובים לנו.

ימי ההולדת נחגגים במסיבות, הדלקת נרות על עוגה, מתנות  וברכות לחוגג.

נכתבו שירים רבים עבור חגיגות יום ההולדת, אשר משמחים אותנו מאז שהיינו קטנים ועד היום.

היום יום הולדת - שירי יום הולדת – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

היום יום הולדת

שירי יום הולדת

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
יום הולדת - שירי יום הולדת – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

יום הולדת

שירי יום הולדת

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
יום הולדת חגיגה נחמדת - שירי יום הולדת – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

יום הולדת חגיגה נחמדת

שירי יום הולדת

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
יום הולדת לך - שירי יום הולדת – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

יום הולדת לך

שירי יום הולדת

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה