שיעורי פסנתר וגיטרה של שירי ראש השנה

שירי ראש השנה
שירי ראש השנה

ראש השנה

בראש השנה - שירי ראש השנה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

בראש השנה

שירי ראש השנה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
בשנה הבאה - שירי ראש השנה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

בשנה הבאה

שירי ראש השנה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
מפי אל - שירי ראש השנה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
שנה טובה - שירי ראש השנה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שנה טובה

שירי ראש השנה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
שנים עשר ירחים - שירי ראש השנה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שנים עשר ירחים

שירי ראש השנה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה