Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

שיעורי פסנתר וגיטרה של שירי שבועות

שירי שבועות
שירי שבועות

חג השבועות נקרא גם חג הקציר, או חג הביכורים, והוא השני מבין "שלושת הרגלים".

מקורות השם: שבועות - משום שחל שבעה שבועות מהיום השני של חג הפסח. קציר - בתקופה הזו מסתיימת עונת הקציר בשדות. ביכורים - לאחר קציר השדות, מתחילה עונת הביכורים.

חלק ממנהגי החג: קישוט הבית בצמחייה, לימוד תורה, אכילת מאכלי חלב ודבש.

סלינו - שירי שבועות – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה