Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

שיעורי פסנתר וגיטרה של שירי שבת

שירי שבת
שירי שבת

שירי השבת הם זמירות וטקסטים פיוטיים.

בעדות אשכנז שרים אותם בזמן סעודת השבת. בעדות ספרד שרים גם בבית הכנסת בזמן התפילה.

מטרתם של השירים הוא להנעים ולייחד את ארוחת השבת.

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר
שלום עליכם - שירי שבת – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שלום עליכם

שירי שבת

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה