Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

שיעורי פסנתר וגיטרה של שירי שמחת תורה

שירי שמחת תורה
שירי שמחת תורה

חג שמחת תורה מציין את סיום קריאת התורה והתחלה מחדש. השם מתאר את השמחה שבסיום הקריאה. עיקר השמחה מתבטאת כיום בריקודים עם ספר התורה, כאשר את שיא החגיגות מסמלות "ההקפות", בהן מוציאים המתפללים את ספרי התורה מארון הקודש ועורכים עימם שבע הקפות מסביב לבימה, כשהם נישאים בזרועותיהם, תוך שירה וריקודים.

אבינו מלכנו - שירי שמחת תורה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

אבינו מלכנו

שירי שמחת תורה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
אין אדיר כאדוני - שירי שמחת תורה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

אין אדיר כאדוני

שירי שמחת תורה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
שישו ושימחו - שירי שמחת תורה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שישו ושימחו

שירי שמחת תורה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה