Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

ים תיכוני

ים תיכוני

ים תיכוני

שם השיר: כשהכל יגמר

אמן: שרית חדד

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

שם השיר: זוכרת

אמן: איתי לוי

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

שם השיר: כל העיר יודעת

אמן: איתי לוי

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

שם השיר: למה את הולכת

אמן: משה פרץ

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

שם השיר: אולי בעולם אחר

אמן: זהבה בן

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

שם השיר: בזוכרי

אמן: ספיר סבן

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר