Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

רוק

רוק

רוק

שם השיר: מפה לשם

אמן: עידן עמדי

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

שם השיר: נגעה בשמיים

אמן: משינה

בחר כלי נגינה:

אייקון של גיטרה

שם השיר: איך הוא שר

אמן: דני רובס

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

שם השיר: בגלל הרוח

אמן: שלומי שבת

בחר כלי נגינה:

אייקון של גיטרה
מהרי נא - אהוד בנאי – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: מהרי נא

אמן: אהוד בנאי

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר
מסתובב - מתי כספי – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: מסתובב

אמן: מתי כספי

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה

שם השיר: זה מה שנשאר

אמן: שלמה ארצי

בחר כלי נגינה:

אייקון של גיטרה

שם השיר: עדיין ילד

אמן: אמיר דדון

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר