Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

רוק

רוק

רוק

הזמן שלך - היהודים – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: הזמן שלך

אמן: היהודים

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה

שם השיר: רגע

אמן: חנן בן ארי

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר
יו יה - כוורת – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: יו יה

אמן: כוורת

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
על קו הזינוק - החברים של נטאשה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: על קו הזינוק

אמן: החברים של נטאשה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
היינו עושים אהבה - כנסיית השכל – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: היינו עושים אהבה

אמן: כנסיית השכל

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה

שם השיר: מבול

אמן: קרן פלס

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר
גשם חזק - מוניקה סקס – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: גשם חזק

אמן: מוניקה סקס

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
מכתב לאחי - עילי בוטנר – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: מכתב לאחי

אמן: עילי בוטנר

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
אני רץ - דודו טסה – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: אני רץ

אמן: דודו טסה

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה
לתת ולקחת - שלמה ארצי – שיעור פסנתר – שיעור גיטרה

שם השיר: לתת ולקחת

אמן: שלמה ארצי

בחר כלי נגינה:

אייקון של פסנתר אייקון של גיטרה