Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

הקדמה

הקדמה

השיעור הזה הוא הקדמה למיני קורס ובו נלמד את שיטת הרישום בה נשתמש כדי לכתוב את הפריטות אשר אותן נלמד במהלך הקורס. מי שכבר מכיר מקורסים קודמים שלנו, יכול להמשיך הלאה לשיעור הבא!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור