Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

פריטות מושתקות ביד ימין

icon-piano

פריטות מושתקות ביד ימין

שם הקורס: מיני קורס - עוד פריטות ליוקלילי

Video

שיעור 5 - פריטות מושתקות ביד ימין

בשיעור זה נלמד כיצד משתיקים את המיתרים באמצעות יד ימין, ונכיר פריטות גרוביות ומגניבות שמשתמשות בטכניקה הזו!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור