Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

פריטות מושתקות ביד שמאל

icon-piano

פריטות מושתקות ביד שמאל

שם הקורס: מיני קורס - עוד פריטות ליוקלילי

Video

שיעור 6 - פריטות מושתקות ביד שמאל

אם השתקנו בשיעור הקודם את היוקלילי באמצעות יד ימין, הפעם נלמד איך משתיקים את היוקלילי באמצעות יד שמאל. הרבה יותר קשה ומאתגר, אבל מאוד שימושי במצבים רבים. בהצלחה!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור