היפוכי אקורדים

icon-piano

היפוכי אקורדים

שם הקורס: קורס ליווי שירים בפסנתר

Video

שיעור 23 - היפוכי האקורדים

בשיעור זה נלמד מהם היפוכי האקורדים, ולמעשה נגלה שלכל אקורד שלמדנו עד היום יש שלוש צורות שונות!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה אשר מסכמים את מה שנלמד בשיעור

pdf

תרגילים בהיפוכי אקורדים

דף לתרגול היפוכי אקורדים

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה אשר מסכמים את מה שנלמד בשיעור

pdf

תרגילים בהיפוכי אקורדים

דף לתרגול היפוכי אקורדים