Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

מהו הבס

icon-piano

מהו הבס

שם הקורס: קורס ליווי שירים בפסנתר

Video

שיעור 27 - מהו הבס

בשיעור זה נרחיב את ידיעותינו על הבס, ונכיר את התפקיד הכפול שלו, הן בהקשר ההרמוני (שורשי האקורד) והן בהקשר הקצבי שלו. יהיה מעניין, ויכין אותנו לליווים הבאים בהם הבס יהיה יותר ויותר דומיננטי!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה אשר מסכמים את מה שנלמד בשיעור

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה אשר מסכמים את מה שנלמד בשיעור