תרגול השימוש בגשר לצורך שיפור הדיוק בשירה

icon-piano

תרגול השימוש בגשר לצורך שיפור הדיוק בשירה

שם הקורס: קורס לימוד פיתוח קול חודש1 - שבוע 4 - יום 2

Video

תרגול השימוש בגשר לצורך שיפור הדיוק בשירה

או קיי! יום תרגול שמתחיל כבר להיות הרבה יותר ארוך. אנחנו עולים מדרגה בסולם המאמצים שלנו, אז נא לבוא עם בקבוק מים ולהיות מוכנים לעבודה רצינית!