תרגילים להרחבת המנעד הקולי

icon-piano

תרגילים להרחבת המנעד הקולי

שם הקורס: קורס לימוד פיתוח קול חודש3 - שבוע 9 - יום 2

Video

תרגילים להרחבת המנעד הקולי

מה אמרנו? אמרנו שמי שרוצה לשפר את היכולת הקולית שלו חייב לתרגל ולתרגל. נכון? אז קדימה, עוד יום תרגול לפנינו שמשלב תרגילים מכל מה שלמדנו עד עכשיו.