סולו מספר 3

icon-piano

סולו מספר 3

שם הקורס: שיעורי יוקללה

Video

שיעור 26 - סולו מספר 3

בשיעור זה נלמד לנגן על היוקלילי את הפתיחה של השיר "אני ואתה" - איזה כיף!

pdf

אני ואתה - סולו פתיחה

דף תרגול לנגינת השיר

pdf

אני ואתה - סולו פתיחה

דף תרגול לנגינת השיר