תרגילי טכניקה

icon-piano

תרגילי טכניקה

שם הקורס: שיעורי יוקללה

Video

שיעור 22 - תרגילי טכניקה

בשיעור זה נכיר מספר תרגילי טכניקה שיעזרו לנו לשפר את הזריזות והמהירות שלנו בנגינה על היוקלילי.

pdf

תרגיל טכניקה 1

דף עבודה לתרגול הטכניקה

pdf

תרגיל טכניקה 2

דף עבודה לתרגול הטכניקה

pdf

תרגיל טכניקה 3

דף עבודה לתרגול הטכניקה

pdf

תרגיל טכניקה 1

דף עבודה לתרגול הטכניקה

pdf

תרגיל טכניקה 2

דף עבודה לתרגול הטכניקה

pdf

תרגיל טכניקה 3

דף עבודה לתרגול הטכניקה