Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

התפקיד של יד שמאל בנגינה על היוקללה

icon-piano

התפקיד של יד שמאל בנגינה על היוקללה

שם הקורס: שיעורי יוקללה

Video

שיעור 3 - התפקיד של יד שמאל בנגינה על היוקללה

בשיעור זה נלמד כיצד לוחצים נכון על מיתרי היוקללה באמצעות היד השמאלית שלנו. נלמד איך למנוע מהמיתרים לזמזמם, ונתקדם לעבר נגינת אקורדים!

pdf

סיכום השיעור

דפי סיכום השיעור להדפסה וחזרה

pdf

תרגילים לזיהוי מיקומים על היוקללה

דף עבודה לתרגול זיהוי מיקומים על היוקללה

mp4

תרגילים לזיהוי מיקומים על היוקללה

סרטון וידאו להדגמת התרגילים

mp4

תרגילים לזיהוי מיקומים על היוקללה

סרטון וידאו להדגמת התרגילים

pdf

סיכום השיעור

דפי סיכום השיעור להדפסה וחזרה

pdf

תרגילים לזיהוי מיקומים על היוקללה

דף עבודה לתרגול זיהוי מיקומים על היוקללה