בונים פריטות!

icon-piano

בונים פריטות!

שם הקורס: שיעורי יוקללה

Video

שיעור 37 - בונים פריטות!

בשיעור זה נלמד שיטה שבאמצעותה נוכל להמציא אינספור פריטות משל עצמנו לנגינה על היוקלילי.

pdf

סיכום השיעור

דפי סיכום השיעור להדפסה וחזרה

pdf

סיכום השיעור

דפי סיכום השיעור להדפסה וחזרה