מלודיה הרמוניה וקצב

icon-piano

מלודיה הרמוניה וקצב

שם הקורס: שיעורי יוקללה

Video

שיעור 24 - מלודיה הרמוניה וקצב

מה היא המלודיה? מה היא הרמוניה? וכיצד ניתן לשלב ביניהם? ואיך קשור כאן קצב? הסברים תיאורטיים בהקשר לנגינה על יוקללה.

pdf

סיכום השיעור

דפי סיכום השיעור להדפסה וחזרה

pdf

סיכום השיעור

דפי סיכום השיעור להדפסה וחזרה