Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

הקדמה

icon-piano

הקדמה

שם הקורס: קורס פסנתר למתחילים

הקדמה

ברוכים הבאים לשיעור הראשון שלנו בקורס התווים למתחילים של האתר נגינה. בשיעור זה נכיר את יקיר המורה, נדבר קצת על הקורס (למי הוא מתאים, מה צריך כדי ללמוד איתנו ומה אנחנו הולכים ללמוד) ונדבר על הדרכים לקבל מאיתנו עזרה ומענה לשאלות. אחרי כל ההקדמות נלמד את מספרי האצבעות ונלמד כיצד מוצאים את הדו המרכזי על הפסנתר. שימו לב, שבכל פעם שנאמר פסנתר, הכוונה היא גם לאורגנית. בהצלחה!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור