Open search
Close
youtube youtube insta insta facebook facebook

מפתח סול ומפתח פה

icon-piano

מפתח סול ומפתח פה

שם הקורס: קורס פסנתר למתחילים

Video

שיעור 3 - מפתח סול ומפתח פה

בשיעור זה נכיר את המפתחות, מפתח סול ומפתח פה, אותם סימנים מוזרים שמורים לנו עם איזה יד צריך לנגן על הפסנתר (ימין או שמאל). ואם כבר יש לנו סימנים לידיים, אז בשיעור זה יד שמאל נכנסת לפעולה כאשר נלמד לנגן ולכתוב את הדו המרכזי עבור יד שמאל. בנוסף נלמד מה הם צלילים נמוכים ומה הם צלילים גבוהים. לתרגול מחכה לכם דף עבודה, ו-6 שירים לתרגול נגינה בשתי ידיים. ובסוף, מופיע תוכי מדבר. באמת.

pdf

השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

תווים ריק להדפסה

דף ריק לתרגול כתיבת התווים

pdf

עבודה

דף עבודה לתרגול מפתח סול ומפתח פה

pdf

תרגיל 1

דף תווים לתרגול

mp4

תרגיל 1

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 2

דף תווים לתרגול

mp4

תרגיל 2

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 3

דף תווים לתרגול

mp4

תרגיל 3

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 4

דף תווים לתרגול

mp4

תרגיל 4

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 5

דף תווים לתרגול

mp4

תרגיל 5

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 6

דף תווים לתרגול

mp4

תרגיל 6

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 1

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 2

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 3

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 4

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 5

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 6

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

תווים ריק להדפסה

דף ריק לתרגול כתיבת התווים

pdf

עבודה

דף עבודה לתרגול מפתח סול ומפתח פה

pdf

תרגיל 1

דף תווים לתרגול

pdf

תרגיל 2

דף תווים לתרגול

pdf

תרגיל 3

דף תווים לתרגול

pdf

תרגיל 4

דף תווים לתרגול

pdf

תרגיל 5

דף תווים לתרגול

pdf

תרגיל 6

דף תווים לתרגול