צלילים חדשים

icon-piano

צלילים חדשים

שם הקורס: קורס פסנתר למתחילים

שיעור 33 - צלילים חדשים

בשיעור הזה סוף סוף אנחנו חוזרים ללמוד צלילים חדשים על הפסנתר ונכיר את הרה והמי הגבוהים במפתח סול. לצורך התרגול יש לנו שירים נפלאים!

pdf

דף תווים ריק להדפסה

דף ריק לתרגול כתיבת התווים

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

תרגיל 1 - בים בם בום

דף תווים לתרגיל

mp4

תרגיל 1 - בים בם בום

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 2 - ארץ ארץ

דף תווים לתרגיל

mp4

תרגיל 2 - ארץ ארץ

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 3 - התקווה

דף תווים לתרגיל

mp4

תרגיל 3 - התקווה

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 4 - טיטאניק

דף תווים לתרגיל

mp4

תרגיל 4 - טיטאניק

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 5 - פריטה

דף תווים לתרגיל

mp4

תרגיל 5 - פריטה

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 1 - בים בם בום

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 2 - ארץ ארץ

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 3 - התקווה

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 4 - טיטאניק

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 5 - פריטה

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

דף תווים ריק להדפסה

דף ריק לתרגול כתיבת התווים

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

תרגיל 1 - בים בם בום

דף תווים לתרגיל

pdf

תרגיל 2 - ארץ ארץ

דף תווים לתרגיל

pdf

תרגיל 3 - התקווה

דף תווים לתרגיל

pdf

תרגיל 4 - טיטאניק

דף תווים לתרגיל

pdf

תרגיל 5 - פריטה

דף תווים לתרגיל