למה הרמוניה חלק ב'

icon-piano

למה הרמוניה חלק ב'

שם הקורס: קורס פסנתר למתחילים

שיעור 23 - למה הרמוניה חלק ב'

בשיעור זה נרחיב את ההבנה שלנו בתחום ההרמוניה ונאתגר את עצמנו בכך שננגן על הפסנתר מספר צלילים בו זמנית ועוד באותה היד! לא לדאוג זה אפשרי בהחלט. לתרגול יש לנו שירים נפלאים!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

דף עבודה

דף תרגול לשיעור

mp4

תרגיל 1 מתוך השיעור - צעידה הרמונית

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

תרגיל 2 - דרך צלחה

דף תווים לתרגיל

mp4

תרגיל 2 - דרך צלחה

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

שיר תרגול 3 - אלף בית

דף תווים לתרגיל

mp4

שיר תרגול 3 - אלף בית

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

שיר תרגול 4 - ריקוד הרמוני

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

שיר תרגול 5 - ABC

דף תווים לתרגיל

mp4

שיר תרגול 5 - ABC

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

שיר תרגול 6 - יש אי שם

דף תווים לשיר

mp4

שיר תרגול 6 - יש אי שם

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

pdf

שיר תרגול 7 - אהבה

דף תווים לשיר

mp4

שיר תרגול 7 - אהבה

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

תרגיל 1 מתוך השיעור - צעידה הרמונית

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

תרגיל 2 - דרך צלחה

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

שיר תרגול 3 - אלף בית

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

שיר תרגול 4 - ריקוד הרמוני

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

שיר תרגול 5 - ABC

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

שיר תרגול 6 - יש אי שם

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

שיר תרגול 7 - אהבה

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

דף עבודה

דף תרגול לשיעור

pdf

תרגיל 2 - דרך צלחה

דף תווים לתרגיל

pdf

שיר תרגול 3 - אלף בית

דף תווים לתרגיל

pdf

שיר תרגול 5 - ABC

דף תווים לתרגיל

pdf

שיר תרגול 6 - יש אי שם

דף תווים לשיר

pdf

שיר תרגול 7 - אהבה

דף תווים לשיר