סוגרים אוקטבה חלק א'

icon-piano

סוגרים אוקטבה חלק א'

שם הקורס: קורס פסנתר למתחילים

שיעור 19 - סוגרים אוקטבה חלק א'

בשיעור זה נעשה מסיבה גדולה כי בשיעור זה נחגוג את סיום האוקטבה! מה זו אוקטבה בפסנתר? תגלו במהלך השיעור. כדי לסיים את האוקטבה נלמד שני צלילים חדשים ואחרונים לאוקטבה במפתח סול. הצלילים סי ודו גבוה. לאחר מכן נלמד את הסולם דו מז'ור ביד ימין ונשלח אותכם לתרגל עם שירים נפלאים! בהצלחה!

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

דף עבודה

דף תרגול לשיעור

pdf

דף תווים ריק להדפסה

דף ריק לתרגול כתיבת התווים

pdf

תרגיל 1 - סולם דו מז'ור

דף תווים לתרגיל

mp4

תרגיל 1 - סולם דו מז'ור

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

ואריציות על סולם דו מז'ור

דפי תווים לתרגילים

mp4

ואריציות על סולם דו מז'ור - תרגיל 2

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

ואריציות על סולם דו מז'ור - תרגיל 3

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

ואריציות על סולם דו מז'ור - תרגיל 4

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

ואריציות על סולם דו מז'ור - תרגיל 5

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

pdf

שיר תרגול 6 - תרועה

דף תווים לשיר

mp4

שיר תרגול 6 - תרועה

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

pdf

שיר תרגול 7 - חנוכה

דף תווים לשיר

mp4

שיר תרגול 7 - חנוכה

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

שיר תרגול 8 - רבות הדרכים

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

שיר תרגול 9 - השפן הקטן

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

pdf

שיר תרגול 10 - במעמקים

דף תווים לשיר

mp4

שיר תרגול 10 - במעמקים

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

תרגיל 1 - סולם דו מז'ור

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

ואריציות על סולם דו מז'ור - תרגיל 2

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

ואריציות על סולם דו מז'ור - תרגיל 3

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

ואריציות על סולם דו מז'ור - תרגיל 4

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

ואריציות על סולם דו מז'ור - תרגיל 5

סרטון וידאו המדגים את נגינת התרגיל

mp4

שיר תרגול 6 - תרועה

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

שיר תרגול 7 - חנוכה

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

שיר תרגול 8 - רבות הדרכים

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

שיר תרגול 9 - השפן הקטן

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

mp4

שיר תרגול 10 - במעמקים

סרטון וידאו המדגים את נגינת השיר

pdf

סיכום השיעור

דפים להדפסה המסכמים את התכנים אשר נלמדו בשיעור

pdf

דף עבודה

דף תרגול לשיעור

pdf

דף תווים ריק להדפסה

דף ריק לתרגול כתיבת התווים

pdf

תרגיל 1 - סולם דו מז'ור

דף תווים לתרגיל

pdf

ואריציות על סולם דו מז'ור

דפי תווים לתרגילים

pdf

שיר תרגול 6 - תרועה

דף תווים לשיר

pdf

שיר תרגול 10 - במעמקים

דף תווים לשיר